Algemene voorwaarden B&B Lisa

Algemeen

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle huurders/gebruikers van “B&B Lisa”, gevestigd aan Meerweg 239 te Haren.
 • Met het aangaan van een huurovereenkomst worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.
 • Op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kosteloos verstrekt aan (aanstaande) huurders/gebruikers.
 • Huurders dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben en minimaal 21 jaar oud te zijn.
 • De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers.
 • Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in “B&B Lisa” zijn voor rekening van de huurders/gebruikers.
 • Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de verhuurder dienen door de huurders/gebruikers onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de verhuurder.
 • Gasten dienen instructies van de verhuurder op te volgen.
 • De verhuurder kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot “B&B Lisa” ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
 • De administratie van de verhuurder is bepalend bij onderling meningsverschil, tenzij de huurders het tegendeel kunnen bewijzen.
 • Gasten van “B&B Lisa” dienen zich te houden aan het onderstaande Huishoudelijk Reglement.

Reserveringen

 • Indien een huurovereenkomst wordt aangegaan via boeking sites Booking.com of AirBnb.com, geldt de desbetreffende algemene voorwaarden met betrekking tot reservering, bevestiging, betaling en annulering. In overige gevallen geldt onderstaande.

Reservering en bevestiging

 • De huurovereenkomst kan (op basis van beschikbaarheid) mondeling, telefonisch, schriftelijk, per e-mail of via de link op de website (www.bblisa.nl/www.bedandbeakfast.nl) worden aangegaan.
 • Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt “B&B Lisa” een definitieve bevestiging per email. Daarna is de reservering definitief.
 • Bij de bevestiging wordt via een link verwezen naar de Algemene Voorwaarden.
 • Voor het reserveren van een verblijf in “B&B Lisa” worden geen extra kosten in rekening gebracht.

Betaling 

 • De verblijfskosten dienen voor aankomst te worden voldaan op bankrekeningnummer NL29KNAB0257416528 t.n.v. ”BenB Lisa”.
 • In andere gevallen dienen de verblijfskosten bij aankomst contant te worden voldaan.
 • Prijzen tijdens evenementen kunnen afwijken van het reguliere tarief.

Annulering

 • Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden zodat wij de daardoor vrijgevallen kamer(s) reservering alsnog aan derden kunnen aanbieden.
 • Bij tijdige annulering tot 1 week voor de ingangsdatum vindt volledige restitutie plaats.
 • Bij annulering binnen één week voor de ingangsdatum betaalt de contractant een vergoeding van 100% van de overeengekomen prijs aan de verhuurder.
 • Het verschuldigde bedrag dient binnen 14 dagen overgemaakt te worden op het bankrekeningnummer van de eigenaar, of indien het verblijf binnen14 dagen plaats vindt, per ommegaande na de bevestiging.

Huishoudelijk reglement

Aankomst en vertrek

 • Op de dag van aankomst bent u vanaf 15.00 tot 21:00 uur van harte welkom in uw verblijf.
 • Op de dag van vertrek zien wij graag uw verblijf om 10.30 uur weer vrij.
 • Ter legitimatie kunnen wij u vragen om uw paspoort of identiteitsbewijs te tonen.
 • In overleg is het mogelijk om van bovengenoemde tijden af te wijken.
 • Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

Ontbijt

 • Het ontbijt serveren wij in het appartement.

Uw verblijf

 • Wij vragen u vriendelijk om geluidsoverlast, met name tussen 22.00 en 07.00 uur, te voorkomen.
 • Gebruik door derden van “B&B Lisa” is niet toegestaan.
 • Zonder toestemming en zonder bijbetaling is het niet mogelijk dat bezoekers in “B&B Lisa” blijven overnachten.

Veiligheid en Milieu

 • Voertuigen kunnen op eigen terrein geparkeerd worden op de oprit naast het huis. Vanaf de dag van incheck vanaf 12:00 uur tot de dag van vertrek 12:00 uur.
 • Er is 1 parkeerplaats beschikbaar per appartement.
 • “B&B Lisa” is niet ingericht op het meenemen van huisdieren.
 • Alle appartementen zijn rookvrij.
 • De slaapkamers in de appartementen zijn geschikt voor een overnachting met maximaal twee personen.
 • “B&B Lisa” is 24 uur per dag voor onze gasten toegankelijk.

Wij wensen u een zeer aangenaam en ontspannen verblijf bij ons toe.

Uw gastvrouw en gastheer,

Em en Robert